Sermin Onaygil

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun olan Sermin Onaygil, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladığı Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları ile “aydınlatma tekniği” konusunda uzmanlaşmıştır.

Sermin Onaygil
30.08.2018
920
A+
A-

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun olan Sermin Onaygil, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladığı Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları ile “aydınlatma tekniği” konusunda uzmanlaşmıştır.

2003 yılına kadar İTÜ ElektrikElektronik Fakültesi’nde sürdürdüğü akademik hayatını bu tarihten sonra üniversitede yeni kurulan Enerji Enstitüsü’nde devam ettirmiştir. Prof. Dr. Sermin Onaygil kurulduğu tarihten itibaren İTÜ Enerji Enstitüsü’nde Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Esas uzmanlık alanı aydınlatma tekniği ve kontrol sistemleri, yol ve tünel aydınlatma tesisatları olan Sermin Onaygil, enerji planlaması, enerji yönetimi, akıllı bina sistemleri, enerji ekonomisi konularında da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de 2007 yılından sonra önem kazanan “Enerji Verimliliği” çalışmalarında aktif görevler üstlenerek, bu çalışmalar içinde aydınlatma tekniğinin gerektiği şekilde yer alabilmesi için yoğun gayret göstermektedir.

Sermin Onaygil ve aydınlatma çalışma grubunun çalışmaları son yıllarda LED teknolojilerinin genel aydınlatma amaçlı kullanılmaları üzerine yoğunlaşmıştır.  Grup, İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde büyük ölçüde özel sektörün katkıları ile kurmuş oldukları “Enerji Verimliliği – Aydınlatma Tekniği” ve “Fotometri – Radyometri” laboratuvarlarında başta LED ışık kaynaklı armatürler olmak üzere tüm aydınlatma sistemleri için optik ve ısıl tasarım, karakteristik değerlendirmeler ve enerji verimliliği analizleri konularında projeler ve performans ölçüm çalışmaları yürütmektedir.

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nun üyesi olarak 1995 yılından beri faaliyet gösteren Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)’nin kurucu üyesi olan Sermin Onaygil, Yönetim Kurulu’nda 20112014 yıllarında Başkan, 20142017 yıllarında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, içinde bulunduğumuz 20172020 döneminde ise yine Başkan olarak görevine devam etmektedir.

Türkiye’yi Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda “Ulaşım ve Dış Uygulamalar” bölümünde temsil eden Onaygil, bu dönem bölümün Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Onaygil, ülkemizde özellikle yol ve tünel aydınlatması konularındaki standart ve yönetmeliklerin hazırlanmasında referans olarak alınan CIE Teknik Raporlarının hazırlama grupları içinde yer almaktadır.

2004 yılından beri süregelen TEDAŞ danışmanlık çalışmaları kapsamında, şehir içi yol aydınlatmalarında verimli ve teknolojik koşulların sağlanabilmesi için şartnamelerin hazırlanması, projelendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürütülen enerji verimliliği çalışmalarına da, özellikle LED’li yol aydınlatmaları konusunda Bakanlık nezdinde katkılar sağlamaktadır.

20152017 yılları arasında yürütücülüğünü yaptığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İSBAK destekli “Yol Aydınlatmasında Otomasyon Sistemleri’nde Enerji Verimliliği Kapsamında Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Görsel Performans Koşullarına Bağlı Loşlaştırma Senaryolarının Oluşturulması” başlıklı projesi kapsamında, İTÜ Ayazağa Kampüsü‘nde bir Test Yolu kurulmuş ve yol aydınlatması otomasyon sistemlerine doğru senaryolar oluşturma amaçlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Onaygil, proje tamamlandıktan sonra da bu proje bulgularını gerçek yol aydınlatma tesisatlarına uygulama ve uluslararası literatürde eksikliği duyulan katkıları yapma amaçlı çalışmalarına devam etmektedir.

Danışmanlığında aydınlatma konularında 6 Doktora Tezi tamamlanmış olup, yine aydınlatma konularında 2 Doktora Tez çalışması sürdürülmektedir.

200’ün üzerinde uluslararası ve ulusal yayın sahibi Sermin Onaygil, Energy and Buildings, Lighting Research & Technology, Environmental Science and Policy, Energy Policy, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Science, Qatar Foundation ve TÜBİTAK’ta hakem ve koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.