Kullanım Koşulları

Aydınlatma Portalı, 2018/19935 kayıt numarası ile tescilli bir markadır ve www.aydinlatma.org adresinden yayın yapmaktadır.

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Aydınlatma Portalı sorumlu değildir. Aydınlatma Portalı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Aydınlatma Portalı işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet siteleri için de geçerlidir.

Aydınlatma Portalı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Aydınlatma Portalı’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Aydınlatma Portalı, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Sitemizdeki haber veya içeriklerin kullanılması için tarafımızdan resmi izin belgesi alınmalıdır. Sitemizdeki haber veya içeriklerin kullanılması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Alıntı yapılacak haber veya içeriğin tamamı kopyalanmalı, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Haber metninin altında orjinal içeriğimize aktif bağlantı (tıklanabilir link) ile yönlendirme yapılmalıdır.

Aydınlatma Portalı, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Ürün İnceleme Bölümü

Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyadaki aydınlatma sektörünün ürünlerine yer verdiğimiz zaman zaman da inceleme ve testlerle bu ürünlere dair somut çalışmalar ortaya koyduğumuz Aydınlatma Portalı’mızda, yaptığımız tüm çalışmalar Türk Ticaret Kanunu ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde özen yükümlüğüne dikkat edilerek dürüstlük kuralı çerçevesinde yürütülmektedir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un amacı; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Kanun içeriğinde geçen “teşebbüs” tanımı ise “Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri” kapsamaktadır.

Aynı kanunun İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan “Yasaklanan Faaliyetler” başlıklı, 4. 5. ve 6. maddelerde yasaklanan birtakım faaliyetlerden bahsedilmektedir. Bu madde içeriklerinden de anlaşılacağı üzere rekabete dair yasaklanan faaliyetlerin teşebbüsleri bağlayıcı olduğu anlaşılmaktadır.

Aydınlatma Portalı olarak hizmet veren www.aydinlatma.org internet sitemizin ürün testleri ve karşılaştırmalarına dair yazı içerikleri rekabet hukukuna aykırılık oluşturmamaktadır. Sitemizdeki bu çalışmalar, aydınlatma sektörüne dair malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması buna dayanak olarak tüketicilerin bundan yarar sağlamasını hedeflemektedir.

Bu ürün testleri ve karşılaştırmalarına konu olan ürünler internet sitemizin kendi bütçesinden temin edilmekte ve incelenecek olan ürünler sitemiz ziyaretçilerinin de önerileriyle şekillenmektedirler.

Aydınlatma sektörüne giriş yapan her yeni ürünün incelenmesi ve bir önceki ürün segmentine göre karşılaştırmaların ve testlerinin yapılması sektörün AR-GE aşamasına katkıda bulunduğu şüphesizdir.

Bu çalışmaları yalnızca ticari ürünlerin incelenmesi olarak değerlendirmemek gerekir. Şöyle ki, bu incelemeler Aydınlatma Portalı’nı ziyaret eden Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrencilerin eğitim hayatına da katkıda bulunmakta ve onların elektrik-elektronik alanında yapabilecekleri proje ve çalışmalarda veri oluşturmaktadırlar.

Yapılan inceleme ve testler somut olarak video, fotoğraf gibi teknik araçlarla izlenerek kayıt altına alınmakta ve test sonuçları dürüstlük ilkesi çerçevesinde yazılara konu edilmektedir. İnternet sitemizde yapılan bu test ve incelemelerle ilgili olarak ürünü incelenen ve/veya diğer rakip firmalar itiraz başvurusunda bulunabilir. Tüm bu itirazlar titizlikle incelenerek firmaya ait açıklama metni ve test raporlarına portalımızda yer verilebilir.

Kurumsal hakların korunması noktasında hassas davranmaktayız. Sitemiz ziyaretçileri genel olarak sektörün içerisinde yer alan çalışanlar veya sektör ilgilileri olduğundan kendilerinin karar verme özgürlüklerine müdahale etmemiz söz konusu değildir. Bir teşebbüs yararına ya da zararına olarak hiçbir inceleme ve test yapılmadığımdan rekabet hukukunu ihlal etmemekteyiz. Bu doğrultuda teşebbüslerden gelecek olan tüm önerilere de açık olduğumuzu bildirmek isteriz. Aydınlatma sektörünün lokomotifi olan her teşebbüsün haklarının hukuken korunması gerektiği bilinciyle çalışmalarımızın yürütüldüğünü tüm ziyaretçilerimize bildirmek isteriz.