UV Sterilizasyon Hesapları (Dozu, Yoğunluğu ve Sterilizasyon Oranı) Nasıl Yapılır?

Ultraviyole (UV) ışığı, virüs ve bakterilerin DNA’sındaki moleküler bağları kırarak çoğalmasını etkili bir şekilde engeller ve öldürür. UV sterilizasyonunda önemli parametreler dozu, yoğunluğu ve sterilizasyon oranıdır.

UV Sterilizasyon Hesapları (Dozu, Yoğunluğu ve Sterilizasyon Oranı) Nasıl Yapılır?
15.05.2020
1.256
A+
A-

Ultraviyole (UV) ışığı, virüs ve bakterilerin DNA’sındaki moleküler bağları kırarak çoğalmasını etkili bir şekilde engeller ve öldürür. UV sterilizasyonunda önemli parametreler dozu, yoğunluğu ve sterilizasyon oranıdır.

Ultraviyole sterilizasyonunda, UV dozu birim alan başına alınan UV enerjisi miktarıdır. Yaygın olarak mj/cm^2 birimi ile kullanılmaktadır. UV dozu, UV yoğunluğu ve sürenin çarpımı ile bulunur. Denklemdeki UV yoğunluğu, birim alanda ve birim zamanda alınan ultraviyole enerjisi enerjisini ifade eder. Genellikle mW/cm^2 birimi ile kullanılmaktadır.

UV dozu = UV yoğunluğu x süre

UV sterilizasyonunda bir diğer önemli parametre inaktivasyon değeridir. İnaktivasyon, mikrobik etkenin öldürülmesi veya inaktive edilmesi işlemine verilen addır.

Hücre sayısındaki değişim hesaplanırken genellikle logaritmik bir ölçek kullanılır. Logaritmik inaktivasyon değeri, aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır. Formülde sterlizasyon öncesi canlı mikro organizma sayısı A, sterilizasyon sonrası organizma sayısı B değişkeni ile ifade edilir.

Logaritmik azaltma = log10(A) – log10(B)

Logaritmik azaltma aşağıdaki formül aracılığıyla sterilizasyon oranı olarak bilinen yüzde azaltmaya çevrilir. L değişkeni, yukarıdaki formülden elde edilen logaritmik azaltma değeridir.

Yüzde azaltma = (1-10^-L) x 100

Tek bir log azaltma organizmaların yüzde 90 azalmasıdır. İki log azaltma organizmaların yüzde 99 azaltılması, üç log azaltma ise yüzde 99,9‘dur. Her bir indirgeme seviyesi için gereken UV maruz kalma dozu, birbirinden farklıdır.

1 log azaltma = %90 azalma
2 log azaltma = %99 azalma
3 log azaltma = %99,9 azalma
4 log azaltma = %99,99 azalma
5 log azaltma = %99,999 azalma
6 log azaltma = %99,9999 azalma

UV teknolojisi farklı endüstrilerde uzun bir süredir kullanılmaktadır. Etkinliği hem bilimsel hem de ticari olarak kanıtlanmıştır.

Evercore Türkiye

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.