Ar-Ge ve İnovasyon

Biomimicry 3.8, biyomimikri alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan bir kuruluştur. Dünyada yaşamın 3,8 milyar yıl önce başladığı bilinmektedir. Şirket, doğada 3,8 milyar yıl boyunca derlenen bilgelikte gelecekle ilgili ipuçlarının bulunabileceğine inanmaktadır. Şirketin adındaki 3.8 de buradan gelmektedir.
25.01.2022
0
852
İnovasyonun pek çok çeşidi olsa da temel olarak dört inovasyon çeşidi öne çıkmaktadır. Başlıca inovasyon çeşitleri; ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu ve pazarlama inovasyonu olarak sıralanabilir.
17.12.2021
0
7.487
TÜBİTAK proje çağrılarına başvuru yaptıktan sonra değerlendirme süreci başlamakta ve sonucunda projenin desteklenmesine ya da reddedilmesine karar verilmektedir. TÜBİTAK'ın destek programlarına her yıl yüzlerce başvuru yapılmaktadır. Projelerden kaç tanesinin kabul edildiğini (desteklendiğini) merak ediyor musunuz?
26.03.2021
0
900
Tasarım odaklı düşünme, herhangi bir problemin çözümünde insan merkezli bir yaklaşım izleyen inovasyon sürecidir. Süreç, yaratıcılık, sezgi, mantık ve analitik akıl yürütme ilkeleri içerir. Tasarım odaklı düşünme, her şeyden önce kullanıcıya odaklanır, kullanıcının ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve bu ihtiyaçları karşılamak için etkili çözümler üretir.
27.01.2021
0
1.494
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak işletmeleri desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Kanunda Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin yararlanacağı indirim, istisna, destek ve teşvik unsurları ile ilgili kapsamlı bilgiler yer almaktadır.
18.01.2021
0
589
TÜBİTAK proje başvurusu tamamlandıktan yaklaşık olarak 1-2 ay sonra projenin değerlendirilmesi için hakem ataması yapılır. Firma belirlenen hakemleri farklı zaman dilimlerinde firmaya davet eder ve proje sunumunu gerçekleştirir. Hakem proje ile ilgili soruları varsa sorar ve proje ekibinin cevaplamasını bekler.
31.12.2020
0
3.364
Patent başvurusu yapmak için bir patent ofisi ya da patent vekili ile çalışmak zorunlu değildir. Aracı kuruluşlarla çalışmak süreci daha basit hale getirse de masrafları bir hayli artırmaktadır. Bu yazıda patent başvurusunu nereden ve nasıl yapacağınızı öğrenebilir, sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
28.12.2020
0
1.283
TÜBİTAK projelerinin başvuru sürecinde iş paketlerini ve zamanlamasını gösteren iş-zaman çubuk grafiği istenir. Bu grafik, projenin başlangıcından bitişine kadar hangi tarihte hangi işlerin yapılacağını anlatır.
20.10.2020
0
2.193
Bir ürün üzerine geliştirme yapılırken bir özellik iyileşirken diğer bir özellik kötüleşebilir. Bu duruma çelişki adı verilmektedir. Örneğin; bir masanın dayanıklılığını artırmak için malzemeyi kalınlaştırmak masanın ağırlığının da artmasına yol açar. Dayanıklılığın artması bir kazanç iken, ağırlığın artması bir kayıp olarak ortaya çıkar.
24.08.2020
0
3.346
Biyomimikri, Yunanca Bios (hayat) ve Mimesis (taklit) kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuştur ve hayatı taklit etmek anlamına gelir. Biyomimikri, doğayı yaratıcı bir şekilde incelemenin ve bu incelemelere dayalı yeni ürün ve hizmetler tasarlamanın bir yoludur.
06.07.2020
0
5.992
TRIZ, küresel patent literatüründeki buluş kalıplarının incelenmesinden türetilen bir problem çözme, analiz ve tahmin aracıdır. TRIZ, açık düşünme ve yenilikçi fikirlerin üretilmesine olanak tanıyan, problemleri anlamak ve çözmek için sistematik bir yaklaşımdır.
03.06.2020
0
3.084
Olaylara ve nesnelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilme yeteneğine yaratıcılık denir. Yaratıcı düşünme ise akıcı ve esnek düşünme kabiliyetiyle alışılmışın dışında özgün yaklaşımlar sergileyebilmektir.
25.05.2020
0
4.321
AskNature, doğadan esinlenen tasarım stratejilerini içeren bir biyomimikri veritabanıdır. Biyomimikri alanında geniş bir bilgi kaynağı olan AskNature, Biyomimikri Enstitüsü tarafından 2008 yılında hayata geçirilmiştir.
18.05.2020
0
835
Psikolojide, insanın değişimden rahatsız olması ve belirli bir şeye saplanması olayına atalet denir. Psikolojik atalet, yaratıcılık ve bununla ilişkili problem çözme yeteneği önünde bir engel olarak ortaya çıkmaktadır.
23.04.2020
0
2.272
İnovasyon kelime olarak "yeni ve farklı bir şey yapmak" anlamına gelmektedir. Kelime anlamı bu olsa da inovasyon aslında bilgiyi ekonomik ve sosyal yarara dönüştürmektir. Tüm firmalar büyüyebilmek ve ayakta kalabilmek için kendilerini yenileyebilmelidir. İşte bu yenilemeye inovasyon adı verilir.
27.02.2020
0
328
TÜBİTAK'ın destek programlarını biliyoruz, bunlara nasıl başvuru yapacağımızı da biliyoruz. Peki proje nasıl yazılır? PRODİS üzerinden yeni proje başvurusu oluşturduğunuzda sistem aslında size adım adım yol gösteriyor. Ancak yine de dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.
10.05.2019
4
10.283
Özel sektör kuruluşları, proje esaslı araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri için TÜBİTAK'tan maddi destek alabilir. TÜBİTAK'ın bu amaçla hazırladığı farklı destek programları bulunmaktadır. Firmalar kendilerine uygun destek programına proje fikirleriyle birlikte başvuruda bulunabilir.
03.05.2019
4.919