5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak işletmeleri desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Kanunda Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin yararlanacağı indirim, istisna, destek ve teşvik unsurları ile ilgili kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu
18.01.2021
590
A+
A-

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak işletmeleri desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kanunun ilk bölümünde Ar-Ge, yenilik, Ar-Ge merkezi, Ar-Ge projesi, Ar-Ge personeli, tasarım merkezi, tasarım faaliyeti, tasarım merkezi, destek personeli, araştırmacı, rekabet öncesi iş birliği projeleri, teknogirişim sermayesi gibi kavramlar açıklanmıştır.

Şirket organizasyonu içinde ayrı bir birim olarak araştırma ve geliştirme faaliyeti sürdüren merkezlere Ar-Ge merkezi adı verilir. Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görev alan araştırmacı ve teknisyenler ise Ar-Ge personeli olarak adlandırılır. Ar-Ge merkezi kurmak için en az 15 Ar-Ge personeli bulunmalıdır. Motorlu kara taşıtları, hava taşıtları, motosikletler, askeri savaş araçları imalatı gibi bazı sektörlerde Ar-Ge personeli gerekliliği en az 30 olarak belirlenmiştir.

Benzer şekilde şirket organizasyonu içinde ayrı bir birim olarak tasarım faaliyetleri gerçekleştiren merkezlere Tasarım merkezi adı verilir. Tasarım faaliyetlerinde görev alan tasarımcı ve teknisyenlere ise Tasarım personeli denir. Tasarım merkezi için en az 10 Tasarım personeli bulunmalıdır.

Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri bazı indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanır.

  • Ar-Ge ve tasarım indirimi
  • Gelir vergisi stopajı teşviki
  • Sigorta primi desteği
  • Damga vergisi istisnası
  • Teknogirişim sermayesi desteği
  • Rekabet öncesi iş birliği projeleri desteği
  • Temel bilim desteği
  • Gümrük vergisi istisnası

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı gelir vergisi ve kurumlar vergisi yönünden indirim konusu yapılmaktadır. Kazancın yetersiz olduğu durumda indirim konusu yapılamayan tutar sonraki yıla devredebilir.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeli maaşlarının doktoralı veya temel bilimler alanında (fizik, kimya, biyoloji, matematik) yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisans mezunu veya temel bilimler alanında lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i gelir vergisinden istisna tutulmaktadır.

Ar-Ge, tasarım ve destek personeli maaşları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı özel bir ödenekten karşılanmaktadır.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri ile ilişkili düzenlenen belgelerden damga vergisi alınmamaktadır.

Rekabet öncesi iş birliği projelerinde yapılan harcamalar Ar-Ge ve tasarım harcaması olarak kabul edilir. Rekabet öncesi iş birliği projelerinde, proje bütçesinin yüzde 50’ye kadar olan kısmı geri ödemesiz olarak desteklenebilir.

Temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) alanında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine her bir personel için iki yıl süre ile aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar destek verilir.

Belirli bir sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri de indirim, istisna, destek ve teşvik kapsamına alınmaktadır.

Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlanan işletmeler, en geç üç yılık sürelerde denetlenir ve kanunda öngörülen şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Kanunda öngörülen şartların ihlal edildiği tespit edilirse, vergi ziyaı (mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi) doğmuş sayılır ve sağlanan destekler gecikme zammı uygulanarak işletmeden tahsil edilir.

Aydınlatma Portalı kurucusu Trabzon doğumlu Emre Yılmaz, Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun olmuş, o tarihten bugüne aydınlatma sektöründe devlet destekli projelerin yönetimi ve ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almaktadır. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır ve aynı bölümün doktora programında eğitimini sürdürmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.