Güneş Paneli Sıraları Arasındaki Minimum Mesafe Nasıl Hesaplanır?

Güneş panelleri, güneş ışığını yakalar ve onu elektriğe dönüştürür. Güneş ve güneş paneli arasındaki herhangi bir engel üretilen enerji miktarını önemli ölçüde düşürür. Gölgelenmeyi önlemek ve verimi en üst düzeye çıkarmak için güneş paneli sıraları arasında yeterli boşluk olmalıdır.

Güneş Paneli Sıraları Arasındaki Minimum Mesafe Nasıl Hesaplanır?
03.01.2023
5.981
A+
A-

Güneş panelleri, güneş ışığını yakalar ve onu elektriğe dönüştürür. Güneş ve güneş paneli arasındaki herhangi bir engel üretilen enerji miktarını önemli ölçüde düşürür. Gölgelenmeyi önlemek ve verimi en üst düzeye çıkarmak için güneş paneli sıraları arasında yeterli boşluk olmalıdır.

Güneş paneli dizileri arasındaki mesafeyi belirlemek için coğrafi konumun yanı sıra, panel boyutları, yönü ve eğim açısı önem kazanır. Bu parametreler dikkate alınarak panel sıraları arası ne kadar mesafe bırakılacağı hesaplanabilir.

Coğrafi konum, güneşin gökyüzü üzerindeki yüksekliğini belirler. Güneşin yüksekliği, kış aylarında minimum seviyeye iner. Güneş panelleri üzerindeki gölge etkisi de en fazla bu aylarda görünür. Bu nedenle hesaplama minimum yüksekliğe göre yapılmalıdır.

Güneşin derece cinsinden minimum yüksekliği aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir. Bu formülde φ konumun enlem değeridir.

hs=90°-φ-23°

Hesaplamanın bir sonraki adımı güneş panelinin arkada kalan tarafının yerden yüksekliğini hesaplamaktır. Bunun için panelin uzunluğunu ve zeminle arasındaki eğim açısını bilmek yeterlidir. Eğer birden fazla panel üst üste konumlandırılıyorsa toplam uzunluk dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki formülde L güneş panelinin uzunluğunu, a ise eğim açısını belirtir.

h=L*sin(a)

Güneşin ve güneş panellerinin yüksekliği hesaplandıktan sonra panel dizileri arasındaki minimum mesafe belirlenebilir.

d=h/tan(hs)

Örneğin; Ankara (Enlem: 39,9272, Boylam: 32,8644) konumunda 45° eğim açısıyla monte edilen 150x68x3 cm ölçülerindeki 200 W’lık güneş panellerinin kullanıldığı bir kurulumda minimum mesafe aşağıdaki şekilde hesaplanır.

hs=90°-40°-23°=27°

h=150*sin(45°)=106 cm

d=106/tan(27°)=212 cm

Bu hesaplamaya göre güneş paneli sıraları arasında en az 2,12 m boşluk bırakılmalıdır.

Bu hesaplamaların tümünde radyan değil açı cinsinden hesap yapıldığından emin olunmalıdır. Bazı hesap makineleri varsayılan olarak radyan hesabı yapabilir.

Ticari bir güneş enerjisi tasarımı perspektifinden bakıldığında, fiziksel sınırlama alanın kendisi, boyutu ve yönüdür. Panel dizisi aralığı, ticari güneş enerjisi tasarımının birçok faktöründen sadece biridir.

Güneş panellerinin kurulu olduğu alanda toprak işleyişini ve ideal bitki büyümesini desteklemek için panel sıraları arasında panel yüksekliğinin en az 1,5 katı mesafe bırakılması önerilir. Diğer bir taraftan güneş paneli sıralarının arasındaki mesafeyi artırmak daha fazla hava akışı sağlayarak bir miktar ısının uzaklaştırılmasını ve bu sayede verimliliğin artmasını sağlayabilir.

Aydınlatma Portalı kurucusu Trabzon doğumlu Emre Yılmaz, Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun olmuş, o tarihten bugüne aydınlatma sektöründe devlet destekli projelerin yönetimi ve ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almaktadır. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır ve aynı bölümün doktora programında eğitimini sürdürmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.