Faydalı Model Başvurusu (Tarifname, İstemler, Özet ve Resimler) Nasıl Hazırlanır?

Faydalı model, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını yerine getiren buluşlara 10 yıllık koruma sağlayan sınai mülkiyet haklarından biridir. Faydalı model başvurusunda, Türk Patent tarafından sağlanan başvuru formunun yanında Özet, Tarifname, İstemler ve Resimleri içeren bir dosya hazırlanmalıdır. Peki, faydalı model başvurusu nasıl hazırlanır?

Faydalı Model Başvurusu (Tarifname, İstemler, Özet ve Resimler) Nasıl Hazırlanır?
20.01.2020
15.864
A+
A-

Faydalı model, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını yerine getiren buluşlara 10 yıllık koruma sağlayan sınai mülkiyet haklarından biridir. Peki, faydalı model başvurusu nasıl hazırlanır?

Faydalı model başvurusunda, Türk Patent tarafından sağlanan başvuru formunun yanında Özet, Tarifname, İstemler ve varsa Resimleri içeren bir dosya hazırlanmalıdır.

Özet bölümü, 50-100 kelimeden oluşur ve buluşla ilgili genel bilgi verir. Sayfanın en başına ortalı olarak ÖZET başlığı atılır ve altında buluş başlığı büyük harflerle yazılır.

Tarifname, buluşu tüm detaylarıyla açıklayan kısımdır. Tarifname, yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. Tarifnamenin yer alacağı sayfanın en başına ortalı olarak TARİFNAME başlığı yazılır, bunun altına da büyük harflerle buluşun başlığı yazılır.

Buluşun en iyi şekilde ifade edilmesi için Tarifname içerisinde “Buluşun ilgili olduğu teknik saha“, “Tekniğin bilinen durumu“, “Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler“, başvuruda resim varsa “Şekillerin açıklaması” ve “Şekillerdeki referansların açıklaması“, “Buluşun açıklaması“, “Buluşun sanayiye uygulanma biçimi” alanlarının yer alması önerilir.

Buluşun ilgili olduğu teknik saha kısmında buluşun ne ile ilgili olduğu birkaç cümle yardımıyla ifade edilir.

Tekniğin bilinen durumu bölümünde yurt içi ve yurt dışındaki benzer teknoloji ve ürünler anlatılmalıdır.

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler bölümünde buluşun çözdüğü problemler, getirdiği yenilikler ve sağladığı avantajlar anlatılmalıdır.

Başvuru dosyasında resimler varsa, şekillerin açıklaması bölümünde her bir şekil için 2-3 kelimelik kısa açıklamalar bulunmalıdır.

Resimler üzerindeki işaretlemeler ve parça tanımları için ise şekillerdeki referansların açıklaması bölümünde 2-3 kelimelik kısa açıklamalar bulunmalıdır.

Buluşun açıklaması bölümünde buluş tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Tarifnamenin en kapsamlı kısmı bu bölümdür.

Buluşun sanayiye uygulanma biçimi bölümünde buluşun nerelerde kullanılacağı ve ne işe yaracağı gibi konular açıklanmalıdır.

Resim 1. Özet bölümü örneği

Resim 2. Tarifname örneği

Tarifname hazırlanmasında sonra İstemler bölümüne geçilir. İstemler bölümü başlığında büyük harflerle “İSTEMLER” yazan yeni bir sayfada başlamalıdır. Bu bölümde buluşun korunmak istenen özellikleri madde madde belirtilir. Eğer bir özellik istemler bölümünde belirtilmemişse o özellik koruma altına alınmaz. İstemler, ürünün sahip olduğu parçaları ve özelliklerini açıklamalıdır.

İstemler bölümü ile Tarifname bölümü birbiriyle uyumlu olmalıdır. Tarifnamede bahsedilmemiş bir özellik istemlerde yer alamaz.

Resim 3. İstemler örneği

Resimler sayfası hariç her sayfada satır numaralandırması (satır başlarında 5, 10, 15, 20 şeklinde) yapılmalıdır.

Tüm sayfaların altına sayfa numarası yazılır ancak Resimler sayfasında sayfa numaralarının formatı farklıdır. Tüm sayfalarda 1, 2, 3 şeklinde numaralandırma yapılırken, Resimler sayfasında 1/3, 2/3, 3/3 şeklinde sayfa numarasıyla birlikte toplam resim sayfa sayısı da belirtilmelidir.

Resim 4. Resimler sayfası

Başvuru dosyaları hazırlandıktan sonra Türk Patent‘in Çevrimiçi Evrak Sistemi aracılığıyla sisteme yüklenir. Başvuru, bir patent uzmanına atanarak süreç başlatılmış olur.

Aydınlatma Portalı kurucusu Trabzon doğumlu Emre Yılmaz, Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun olmuş, o tarihten bugüne aydınlatma sektöründe devlet destekli projelerin yönetimi ve ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almaktadır. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır ve aynı bölümün doktora programında eğitimini sürdürmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.