Shargiyya Javadzade

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği mezunu yazar, Türkiye'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünde yüksek lisans eğitimi görmektedir. Aydınlatma tasarımına özel ilgi duymaktadır.